.......... trikové chytání

Trikové chytání a dublování (Trick Catch & Doubling)

28. ledna 2008 v 22:50 | bumerang

VÝTAH Z OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL (plné znění ke stažení ZDE)
 • jiná varianta disciplíny: Trick Catch 50 (tj. bez doublingové části)
 • závodiště: soustředné kruhy o poloměrech 2 m (býčí oko) a 20 m
 • platný pokus: hody provedeny z býčího oka, každý protnul 20m kružnici a byl zakončen předepsaným chytem
 • povinné pořadí jednotlivých trikových chytů, jejich bodové hodnocení a oficiální definice: viz číslované odstavce níže
 • soutěžní kolo: 10 hodů s jedním bumerangem (Trick Catch) a následně 5 hodů s dvěma bumerangy najednou (Doubling)
 • celkové skóre: součet bodů za 15 hodů (Trick Catch = 10 hodů za 50 bodů, Doubling = 5 hodů za 50 bodů); může být vyšší než 100 bodů, protože pokud závodník dosáhl svými 15 hody plného počtu bodů, pokračuje dál až do první chyby
 • pořadí závodníků: střídají se 2 závodníci, nejprve oba postupně provedou svůj první chyt, pak oba druhý chyt a takto dokola
 • pravidla specifická pro část Doubling uvádím níže, pod odstavcem č. 10
.
BUMERANGY
 • 3-ramenné a víceramenné, zřídka 2-ramenné
 • tenké, ploché, ze dřeva (spíše ojediněle), bakelitu (paxolin, pertinax) nebo laminátu (do silného větru)
 • prodávají se v páru, ten s kratším doletem (min. 20 m) se nazývá Insider, ten s delším doletem Outsider
 • při chytu nohama (viz chyt č. 10 níže) se bumerangy lámou, proto je dobré mít záložní pár
bumy na trick catch

ZÁSADY SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY TRIKOVÉ CHYTY
 • zásadní význam má postavit se předem tak, aby letící bumerang směřoval k tobě, ne od tebe (tj. většinou po směru větru plus ještě zohlednit kruhovou dráhu bumerangu)
 • způsob provedení jednotlivých chytů - viz číslované odstavce níže
 • Video - ukázka špičkového provedení (Alex Opri)
.
REKORDY (k 15.05.2008)
 • světový rekord: 390 bodů, 4 země mají národní rekord nad 150 body
.

1) Left-Hand Clean Catch (chyt levou rukou)

28. ledna 2008 v 22:43 | bumerang
 • Počet bodů: 2
 • Bumerang se smí během chytu dotknout jen levé ruky (dlaň s prsty) a předloktí, ne lokte a zbytku těla. Dotyk smí být i opakovaný (opravné chňapnutí).
POSTUP PROVEDENÍ
 • levou ruku měj už dopředu nataženou nahoru
 • pravou rukou se mi osvědčilo držet loket levé, aby v případě, že bumerang nechytíš na poprvé jsi neměl/a/ tendenci po něm pak chňapnout pravou

2) Righ-Hand Clean Catch (chyt pravou rukou)

28. ledna 2008 v 22:41 | bumerang
 • totéž jako Left-Hand-Clean Catch, jen pro opačnou ruku (viz č. 1 výše)

3) Behind-the-Back Catch (chyt za zády obouruč)

28. ledna 2008 v 22:40 | bumerang
 • Počet bodů: 3
 • Chyt obouruč, při němž bumerang míjí závodníkova záda, nebo je jedna ruka za zády a tato bumerang stáhne zpoza zad. Chytání na boku je dovoleno za předpokladu, že jedna paže křižuje záda a tato stáhne bumerang zpoza zad. Před ukončením chytu je povolen dotyk bumerangu s jakoukoli částí těla kromě "horní" ruky, chodidel a hlavy.
POSTUP PROVEDENÍ
 • osvědčilo se mi dát za záda levou ruku a na ní bumerang připlácnout pravou rukou
 • měj dopředu připravenou ruku za zády a už s ní nehýbej
 • zaujmi vůči bumerangu takovou pozici, aby ti směřoval do těsného okolí dlaně za zády (i výškou letu); v případě potřeby se sniž v kolenou, poklekni apod., v nouzi může být potřeba naopak povyskočit
 • až se bumerang přiblíží do bezpečné vzdálenosti od dlaně za zády (cca do 30 cm), připlácni ho na ni druhou rukou. Spodní ruka se nehýbe, ta má funkci pevné podložky a soustřeď se jen na pohyb horní ruky.

4) Under-the-Leg Catch (chyt pod nohou obouruč)

28. ledna 2008 v 22:38 | bumerang
 • Počet bodů: 3
 • Chyt obouruč, kdy bumerang proletí pod nohou. Pokud je v momentě zachycení bumerangu jedna ruka pod nohou, ale bumerang pod ní ještě neprošel, musí jej tato ruka pod nohou provléci a teprve tím je chyt ukončen. Před ukončením chytu je povolen dotyk bumerangu s jakoukoli částí těla kromě horní ruky, chodidel a hlavy.
POSTUP PROVEDENÍ

 • podle dráhy letu bumerangu se zavčasu rozhodni, pod kterou nohou a ze které její strany budeš chytat
 • spodní rukou během lapení bumerangu nehýbej, ta má funkci pevné podložky a soustřeď se výhradně na pohyb horní ruky
 • v případě potřeby vyskoč bumerangu naproti do výšky

5) Eagle Catch (chyt shora jednoruč)

28. ledna 2008 v 22:35 | bumerang
 • Počet bodů: 4
 • Chyt jednoruč, kdy dlaň s prsty uchopí bumerang shora. Bumerang musí být chycen na první dotek.
POSTUP PROVEDENÍ
 • možnost 1 (doporučuji): prsty obemknout shora střed bumerangu
 • možnost 2 (jen pokud by rozpětí prstů nedostačovalo nebo pokud bys používal 2-ramenný bumerang): mířit na konec křídla
 • optimální výška pro provedení chytu je cca prsní výška, každopádně je provedení chytu snazší, když na něj už vidíš shora
 • pokud bys cítil/a/, že bumerang držíš jen tak tak (např. mezi nehty 2 prstů) a že ti každým okamžikem vyklouzne, přejdi z orlího chňapnutí plynule do oblouku směrem nahoru (okolo palce) a v této poloze (bumerang je nyní hlavou dolů) ho nech sklouznout mezi prsty

6) Hackey Catch (hakysákový chyt)

28. ledna 2008 v 22:33 | bumerang
 • Počet bodů: 6
 • Chyt jakýmkoli způsobem (lze obouruč, lze i připlácnout bumerang proti tělu) poté, co byl bumerang udeřen jednou nebo oběma nohami od holeně/lýtka níže. Bumerang se do ukončení kopu nesmí dotknout kolene nebo jakékoli části těla nad kolenem.
POSTUP PROVEDENÍ
 • pravidla nezakazují se před tímto chytem zout
 • měj předem jasno v tom, jestli budeš kopat vnitřní, vnější, nebo horní stranou nártu
 • při kopu vnitřní stranou měj už předem předpaženo, pro případ, že by se bumerang odrazil od nohy do strany místo nahoru (běžný jev)
 • bumerang nakopni, když je pod úrovní tvého pasu; miř na střed bumerangu (u 2-ramenného prý na jeho okraj, netestoval jsem) a náklonem nohy směřuj bumerang pokud možno svisle do výšky
 • neboj se kopnout poměrně silně, do výšky
 • okamžitě po odkopnutí vrať kopající nohu na zem a oběma nohama se odraž k výpadu po odraženém bumerangu (výpad z jedné nohy je pomalejší, méně jistý...)
 • chyt obouruč, na jistotu

7) Tunnel Catch (chyt pod nohou obouruč s oběma nohama na zemi)

28. ledna 2008 v 22:28 | bumerang
 • Počet bodů: 6
 • Chyt obouruč, kdy bumerang proletí pod nohou zatímco obě chodidla jsou v kontaktu se zemí. Země se může dotýkat také koleno, holeň, lýtko, nárt. Pokud je v momentě zachycení bumerangu jedna ruka pod nohou, ale bumerang pod ní ještě neprošel, musí jej tato ruka pod nohou provléci a teprve tím je chyt ukončen.
POSTUP PROVEDENÍ
 • podle dráhy letu bumerangu se zavčasu rozhodni, pod kterou nohou a z které její strany budeš chytat
 • vlastní chyt proveď co nejpozději (cca když je letící bumerang ve výšce kolen), v případě nutnosti poklekni
 • ruka pod nohou dosáhne dál, než by člověk řekl - v nouzi "nacpi ruku pod nohu i s ramenem"
 • spodní rukou během lapení bumerangu nehýbej, ta má funkci pevné podložky a soustřeď se výhradně na pohyb horní ruky
tc_07a+b

8) One Hand Behind the Back Catch (chyt za zády jednoruč)

28. ledna 2008 v 22:16 | bumerang
 • Počet bodů: 7
 • Chyt jednoruč, při němž bumerang míjí závodníkova záda, nebo je ruka za zády a tato bumerang stáhne zpoza zad. Bumerang se během chytu může dotknout zad, hýždí nebo zadní strany nohou. Není dovoleno bumerang připlácnout - ani naplocho, ani hranou - proti kterékoli části těla za účelem získání kontroly nad bumerangem. Po stažení bumerangu zpoza zad je dotyk s tělem povolen, má-li ovšem chytač nad bumerangem kontrolu. Ztratí-li ji, musí bumerang znovu chytit tou rukou, která byla za zády, a to bez připlácnutí proti tělu.
POSTUP PROVEDENÍ
 • sice jsem pravák, ale tohle chytám levou
 • někteří závodníci doporučují použít druhou ruku jako "mířidlo" - mají ji nataženou šikmo vzhůru za sebe, tak, aby prsty za zády v rovině pasu byly přímo pod podpažím. Natáčením celého těla "vyznačují" nataženou rukou dráhu letu bumerangu očekávanou v nejbližším okamžiku. Tímto způsobem postupně navedou prsty za zády přesně pod letící bumerang.
 • v případě potřeby se sehni, sniž se v kolenou, poklekni...
 • trénovat chyt tak dlouho, až ti "vyrostou oči vzadu"

9) One Hand Under the Leg Catch (chyt pod nohou jednoruč)

28. ledna 2008 v 22:13 | bumerang
 • Počet bodů: 7
 • Chyt jednoruč, při němž bumerang proletí pod nohou. Pokud je v momentě zachycení bumerangu ruka pod nohou, ale bumerang pod ní ještě neprošel, musí jej ruka pod nohou provléci a teprve tím je chyt ukončen. Bumerang se během chytu může dotknout nohy, trupu nebo hýždí. Není dovoleno bumerang připlácnout - ani naplocho, ani hranou - proti kterékoli části těla za účelem získání kontroly nad bumem. Po stažení bumu zpod nohy je dotyk s tělem povolen, má-li ovšem chytač nad bumerangem kontrolu. Ztratí-li ji, musí bumerang znovu chytit tou rukou, která byla pod nohou, a to bez připlácnutí proti tělu.
POSTUP PROVEDENÍ
 • podle dráhy letu se předem rozhodni, pod kterou nohou, z které její strany a kterou rukou budeš bumerang chytat
 • v případě potřeby vyskoč, v případě nouze se sniž v koleni

10) Foot/Leg Catch (chyt nohama bez pomoci rukou)

28. ledna 2008 v 22:06 | bumerang
 • Počet bodů: 10
 • Chyt nohama (chodidla, nárty, holeně, lýtka). Není dovolen dotyk bumerangu s kolenem nebo jakoukoli částí těla nad koleny. Až do ukončení chytu musí být bumerang a nohy bez kontaktu se zemí.
POSTUP PROVEDENÍ
 • nejtěžší a body nejvýše ohodnocený chyt
 • pravidla nezakazují se před tímto chytem zout
 • jakmile bezpečně znám místo dopadu bumerangu, tak si rychle lehnout (podepřený lokty) a zvednout nohy ze země
 • bývá dobré se vleže pootočit na bok (tak, aby k zemi směřovaly kotníky a ne paty)
 • spodní noha má funkci pevné podložky, soustřeď se na pohyb horní nohy (je potřeba vyzkoušet, která z nohou je lepší jako vrchní a která jako spodní)
 • neboj se bumerang nohama sevřít rychle a silně

Dublování (Doubling)

28. ledna 2008 v 21:59 | bumerang

 • disciplína, která přímo navazuje na Trikové chytání, neodděluje se od ní
 • zjednodušeně řečeno jde o Trick Catch ztížený tím, že házíš 2 bumerangy najednou
.
VÝTAH Z OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL (plné znění ke stažení ZDE)
 • hází se 2 bumerangy najednou (tzv. Insider a Outsider)
 • pokud 1 z bumerangů při libovolném hodu nesplní předepsaný dolet (20 m), body za tento hod se nepřidělí (tj. ani druhému bumerangu)
 • pořadí chytů v rámci dvojice lze přehodit
 • závodník musí udržet kontrolu nad prvním chyceným bumerangem až do dokončení chytu druhého bumerangu, jinak se body za 1. chyt nepřidělí
 • je-li jeden z chytů neúspěšný, nárok na body za úspěšný chyt tím nezaniká
 • v případě, že první chyt není úspěšný, může se chytač o tentýž chyt pokusit na druhém bumerangu (např. je-li chyt bodově výhodnější)
.
JAK POSTUPOVAT, ZÁSADY
 • pevně sevři oba bumerangy mezi palec a ukazovákk
 • čím větší silou a s větší rotací hodíš, tím více času budeš mít mezi jednotlivými chyty
 • hoď klasických 45° stranou od větru, náklon téměř 0° (v lehkém větru náklon zvětšit), miř cca 15-30° nahoru (v lehkém větru níž)
 • technické provedení jednotlivých chytů - viz Trick Catch (výše)
 • pokud chyt Outsideru vyžaduje zapojení obou rukou, tak Insider po chycení skousnout mezi zuby
Doubl_let
Doubl_hod, chyt

.
JEDNOTLIVÉ PŘEDEPSANÉ DVOJICE CHYTŮ
 • 1) Behind the back + Under the leg (za zády obouruč + pod nohou obouruč); počet bodů: 3 + 3 = 6
 • 2) Hackey Catch + Left-hand clean (hakysákový chyt + levou rukou); počet bodů: 6 + 2 = 8
 • 3) Tunnel + Right-hand clean (pod nohou obouruč s oběma chodidly na zemi + pravou rukou); počet bodů: 6 + 2 = 8
 • 4) One hand behind the back + One hand under the leg (za zády jednoduč + pod nohou jednoruč); počet bodů: 7 + 7 = 14
 • 5) Foot/Leg Catch + Eagle Catch (chyt nohama + jednoruč shora): počet bodů: 10 + 4 = 14
Podrobnosti o každém chytu - viz Trikové chytání (výše).
 
 

Reklama