DRUHY, HISTORIE

Základní pojmy - co je a co není bumerang

1. května 2009 v 19:32 | bumerang
.
Níže uvádím stručné body pro základní orientaci.
Zájemci o podrobnější výklad si mohou z webu České bumerangové asociace stáhnout dokument
Historie kylie a bumerangu (pdf, 2.6 MB, 27 str.)
s přílohou o aboridžincích, rozšířených mýtech, sportu a kuriozitách.

BUMERANG

big
 • vracející se náčiní vyvinuté nezávisle na sobě v Austrálii, Africe, Evropě, zřejmě i na dalších kontinentech (australské bumerangy jsou nejznámější, protože pouze v Austrálii je bumerang užíván dodnes)
 • sloužil k lovu ptáků nad močály (srážení z letícího hejna) a už v historii také pro sport a zábavu
 • přesné stáří bumerangu není známé, první zmínka pochází od Jamese Cooka z druhé poloviny 18. století, nejstarší archeologický nález má cca 10 tis. let; rozhodně je bumerang podstatně mladší než kylie - lovecká hůl (níže)
 • o způsobu vzniku prvního bumerangu existuje minimálně 5 různých teorií - jedna z nich mluví o náhodném nadměrném ohnutí lehčí lovecké hole (viz níže)

KYLIE [kailí]

... nebo také HUNTING STICK (lovecká hůl) či THROWING STICK (vrhací hůl)
throw sticks
 • lovecká a válečná zbraň považovaná za předchůdce bumerangu
 • vyvinuta byla nezávisle na sobě na všech kontinentech kromě Antarktidy, používali ji např. severští Eskymáci, černoši v Africe, Indové, severoameričtí Indiáni, aboridžinci atd. (Austrálie je výjimečná tím, že na jejím území se kylie ve větší míře užívá dodnes; v Africe kylie modifikovali na vrhací ocelové mačety)
 • nejstarší známá kylie (23 000 let) pochází z Polska a je vyrobena z mamutího klu; australské jeskynní malby napovídají, že stáří prvních kylie je min. 40-50 000 let
 • nevrací se, létá téměř rovně
 • plní také další funkce - obušek, rýč, porcovací nůž, pomůcka k rozdělní ohně, hudební nástroj
nejstarší
 • Evropané po osídlení Austrálie (konec 18. st.) bohužel nerozlišovali mezi kylie a vracejícím se bumerangem a tak nechtěně způsobili celosvětový pojmový zmatek, který trvá dodnes
.

Zeměpisné a vesmírné rozšíření bumerangu

1. května 2009 v 19:30 | bumerang

 • Ne všechny Austrálské kmeny bumerangy používaly, pro některé byly zcela neznámé.
 • Dnes jsou bumerangy rozšířeny na všech kontinentech, expedice bumerangových nadšenců s ním zavítala i na Antarktidu.
 • Bumerang létal také v kosmických lodích ve stavu beztíže: Spacelab (1992), Mir (1997), ISS (2008).
 • Sportovními "velmocemi" v házení bumerangem jsou zejména USA, Německo, Francie, Švýcarsko. Austrálie se postupem času z čela sportovních žebříčků vytratila.
.

Druhy bumerangů

1. května 2009 v 19:28 | bumerang

 • Bumerangy (tj. sportovní náčiní, viz pojmy vysvětlené výše) se dále dělí podle jednotlivých disciplin, k nimž jsou určeny. Každá disciplina klade na bumerang jiné nároky a tomu musí odpovídat materiál, tvar, velikost aj. (příklady viz obr.)
 • Zvláštní kategorií jsou umělecké kousky, vynikající svým ojedinělým tvarem, barevným zpracováním, popř. obojím, nebo jsou to dokonce celé obrazy složené z jednotlivých bumerangů. U naprosté většiny z uměleckých děl, které jsem viděl, autor garantuje jejich funkčnost (tj. vracejí se).
 • Moderní vymožeností jsou bumerangy speciální konstrukce, které se házejí spodním obloukem namísto horním (a vrací se).
 • Efektní jsou bumerangy se svítivými tělísky určené pro noční lety, exhibice, noční turnaje apod.
.

Tvary bumerangů

1. května 2009 v 19:26 | bumerang

 • Původní tvary bumerangu rozšířené mezi Austrálci: tvar U, X a Y.
 • Dnešní možnosti tvaru vracejícího se bumerangu jsou takřka neomezené, lze si přát málem cokoli: ve sbírce fotografií mám tradiční historické tvary, 2-ramenné až N-ramenné, ale také tvary písmen, námořní kotvy, tenisovou raketu, list marihuany, nůžky, louskáček na ořechy, různá zvířata, kříž, ramínko na šaty, tomahawk, čínské znaky, různé comicsové postavy, symboly, klikyháky, apod.
 • Na turnajích dnes jednoznačně dominují tvary: 3(4)-ramenný, tvar U, L, V, 7 a otazníku. Pro náročnější níže uvádím jejich přesnější pojmenování (dle G. Dimantcheva)
zleva: traditional (classic), hockey-stick (hokejka)
zleva: triblader (3-ramenný), pseudo-triblader, 2+1, 4-blader, multiblader (mnohoramenný)
zleva: V (véčko), V/V, bell (zvon), omega
zleva: trapezoid, parabola, hook (hák)
jakékoli další "umělecké" tvary (viz příklady výše)
.

Výrobní materiál

1. května 2009 v 19:24 | bumerang

 • Austrálci původně zhotovovali bumerangy především z kořenů a větví stromů.
 • Dnešní materiály: dřevo (masiv, překližka - viz obr.), sololit, papír, různé polymery, bakelit (synonyma: paxolin, pertinax), skelný laminát (GFEC, GFK), uhlíkový laminát (CFEC, CFK), textil, umělé sklo, kovová závaží; lze se setkat se slonovinou, velrybí kostí aj.
 • Sportovně využívaný je zejména bakelit, laminát (skelný a uhlíkový - viz obr.) a překližka. Kovové bumerangy jsou zakázány, dříve bylo možné se setkat s celohliníkovými.
.

Rozměry bumerangů

1. května 2009 v 19:22 | bumerang

 • Největší vracející se bumerang vyrobil Rakušan Gerhard Walter na jaře 2008, rozpětí je 259 cm (viz obr. níže vpravo). Nejmenší mně známý vracející se bumerang má cca 3 cm.
 • Většina dnešních sportovních bumerangů (viz jednotlivé disciplíny) je v rozmezí od 20 do 50 cm.
.

Historie bumerangového sportu

1. května 2009 v 19:21 | bumerang

1770: James Cook návrat bumerangu neviděl
 • resp. o tom není žádný věrohodný doklad
1820: Evropan poprvé spatřil a zdokumentoval návrat bumerangu
 • Jacques Arago (FRA) spatřil a zdokumentoval návrat bumerangu k vrhači (let nevracejícího se kylie byl Evropanem spatřen a zdokumentován o 18 let dříve)
1840: ustáleno pojmenování "boomerang"
 • Definitivně se ustálilo pojmenování "boomerang".
1902: první patent (USA), masová výroba bumerangu, nová hra
 • Po více než 20-letém bádání si Američan Samuel Bristow (kouzelník, iluzionista) nechává patentovat bumerang vyrobený ze 2 zkřížených tyček označený "Brist Boomerang". Byl určen pro hru podobnou dnešní disciplíně Australské kolo (pravidla hry vydal p. Bristow) a chytal se do sítě zvané "Brist Rakah".
 • Masová výroba probíhala v letech 1904-1924 v Kansasu, cena za bumerangu byla od $0,25 do $1 a za první dekádu jich prodali přes 1 milión kusů. Chytací síť stála $0,75 až $4,50.
 • V roce 1904 se odehrál první turnaj "Brist Boomerang Throwing Contest"
1958: první bumerangová asociace (AUS)
 • Byla založena Australská bumerangová asociace (ABA, v r. 1969 změna na BAA), zakladateli byli Stephen Silady a Frank Donnellan.
1965: zrod 5 bumerangových disciplín
 • Australská pravidla poprvé definují bumerangové disciplíny: 1) hod do dálky, 2) hod na přesnost, 3) nepřetržité chytání, 4) krátký dolet, 5) žonglování. Před touto změnou byla jen jediná disciplína "General Championship" a v ní se hodnotila přesnost návratu, chyt a dolet (obdoba dnešní disciplíny Australké kolo).
 • Nová pravidla nicméně nebyla závazná, po r. 1965 se nadále konaly i soutěže s pravidly původními (tj. jediná disciplína).
1968: vědecky zdůvodněno, proč se bumerang vrací
 • Felix Hess (HOL) publikuje jako první na světě vědeckou práci o aerodynamice bumerangů. Objasňuje v ní fyzikální zákonitosti jejich letu a tím odpovídá na dosud tajemnou otázku "Proč se vracejí?".
 • Jeho počin měl obrovský dopad na celou bumerangovou komunitu.
1971: nová bumerangová disciplína - Rychlost (Fast Catch)
 • Resp. předchůdce dnešní disciplíny Rychlost: co nejrychleji provést 10 chytů bumerangu s min. doletem 22 yardů (20.12 m). Na dnešních 5 chytů bylo zredukováno v r. 1976.
1975: první evropská bumerangová asociace
 • Založena byla v Holandsku - zakladatel Max Hoeben.
1976: nová bumerangová disciplína - Dublování (Doubling)
 • S nápadem a ukázkou provedení (hod 2 bumerangů z 1 ruky a následně chyt obou) přišel Eric Darnell (USA). Dnešní podobu (tj. počet chytů a jejich obtížnost) disciplína dostala až v r. 1996.
1978: bumerangový sport uznán Konfederací australského sportu
 • Prvním trenérem australského národního bumerangového týmu byl jmenován Brian Thomas.
1980: americká bumerangová asociace
 • United States Boomerang Association (USBA)
1981: nová bumerangová disciplína - Doba letu (MTA)
 • Poprvé byla testována na australském turnaji pod názvem Duration (dnes MTA).
1981: USA poráží Austrálii
 • První oficiální bumerangové klání mezi týmy USA a Austrálie (konané v Austrálii) končí drtivou porážkou Australanů 3:0.
 • Australané sice USA porážku oplatili v r. 1984, nicméně na světových šampionátech jejich porážek ze strany USA a Evropanů začalo přibývat (platí dodnes).
1982: první asijská bumerangová asociace
 • Japonská bumerangová asociace (JBA)
1983: první jihoamerický bumerangový klub
 • Brazilský bumerangový klub (BCB)
1984: první trenérská příručka
 • Australané (především Brian Thomas) vydali manuál pro trenéry bumerangových týmů.
1984: diskuse - povolené vs. nepovolené tvary soutěžních bumerangů
 • Diskusi iniciovali Australané (tolerují pouze 2-ramenné), následně své názory publikovali zástupci USA, HOL a FRA (neomezují počet ramen).
 • Australané diskusi znovu rozpoutali v r. 1987 a 1992.
1985: nová disciplína - Super Catch
 • S nápadem zkombinovat disciplíny Doba letu (MTA) a Rychlost (Fast Catch) do jediné Super Catch přišel Peter Jonson (AUS).
 • První úspěšný pokus dokončil v r. 1986 Ted Bailey (USA).
1985: první noční turnaj
 • Konal se v USA a házelo se na něm bumerangy Erica Darnella (USA) z polypropylenu s upevněnými světélkujícími tyčinkami.
1986: nové disciplíny a pod-disciplíny
 • Přesnost (Accuracy) nově členěna na dílčí disciplíny: 1) Nejpřesnější návrat, 2) Relativní přesnost, 3) Přesnost při co nejrychlejším házení, 4) Nepřetržitá přesnost, 5) Doba letu při 20m přesnosti, 6) Double barrel accuracy, 7) Progresivní přesnost
 • Chytání (Catching): 1) Double barrel catching, 2) Multi-barrel catching, 3) Chytání při co nejrychlejším házení, 4) Skupinové chytání, 6) Speciální chyty, 7) Štafeta, 8) Hromadné chytání s rostoucí obtížností
 • Trikové chytání (Trick Catch) byla v té době nazývána Consecutive Catch with Progressive Difficulty (CCWPD) a měla jen 7 chytů oproti dnešním 10.
 • Speciální soutěže: 1) Největší bumerang, 2) Nejmenší bumerang, 4) Výroba a házení bumerangu, 5) Nejhezčí bumerang (přírodní, několikaramenný, neomezeného tvaru), 6) Halové mistrovstvís
 • Disciplíny pro nevracející se bumerangy: 1) Přesnost hodu na dálku 10-50m, 2) Přesnost hodu na dálku 20-50m
 • Disciplíny pro tzv. pohlednicové bumerangy (max. rozměr 148 x 105 mm, min. dolet 20 m) - s tímto nápadem přišel Eckhard Mawick (SRN) a první soutěž se konala v SRN r. 1987.
1987: první výstava bumerangů coby uměleckých děl
 • Šlo o první výstava svého druhu, konala se v USA.
1988: první bumerangové mistrovství světa (AUS)
 • Konalo se v AUS a zahrnovalo soutěže týmů i jednotlivců. Zúčastnili se AUS, FRA, SRN, HOL, JAP, SCH, USA.
 • Australané byli s náskokem poraženi.
1989: první bumerangový halový turnaj
 • Konal se ve FRA.
1989: shromažďování a publikování světových a národních bumerangových rekordů
 • S touto aktivitou začal Didier Bonin (FRA).
1991: Světová bumerangová asociace (WBA)
 • Byla založena na 3. mistrovství světa v Austrálii, prvním prezidentem byl jmenován Roger Perry (AUS), víceprezidenty byli Chet Snouffer (USA) a Kim Galeazzi (SCH).
 • Členských států bylo 12: AUS, BLG, BRA, FRA. GBR, ITA, JAP, SCH, USA.
1991: pojmenováno 50 akrobatických chytů bumerangu
 • Akrobatické chyty ztvárnil Didier Bonin (FRA klub Dijon), inspiraci měl od zástupců USA, SRN a FRA.
1992: na mistrovství světa poprvé soutěží ženský mezinárodní tým
 • Mistrovství světa se konalo v SRN.
1993: muzeum historie bumerangů (FRA)
 • Založil Jacques Thomas v Lure (FRA).
1994: první evropský tradiční bumerangový turnaj
 • Vypsány byly disciplíny vracející se svým pojetím ke kořenům bumerangů: killing sticks, hunting sticks, chytání velkých bumerangů aj.
2004: WBA nahrazena Mezinárodní federací bumerangových asociací (IFBA)
 • Dnes (březen 2008) má IFBA 12 členských států. ČR se mezi ně zařadila v r. 2008.

PERLIČKY

 • Dlouho platila na bumerangových soutěžích (ne všech) podmínka, že závodník smí používat jen bumerangy vlastnoručně vyrobené; často byly rovněž zakazovány bumerangy jakéhokoli jiného typu než tradičního Austrálského (tj. 2-ramenného).
 • Cca do r. 1970 se sportovní výkony při hodu do dálky posuzovaly tak, že změřili vzdálenost od vrhače dopředu (k místu otočky bumerangu) a k ní připočetli vzdálenost od vrhače dozadu k místu, kde bumerang dopadl (tzv. Out and Back distance). Dnes se měří pouze vzdálenost dopředu (tzv. Outward distance) a současně platí, že bumerang musí doletět za čáru odhodu. Pro potřeby vzájemného porovnání byly rekordy "Out and Back" redukovány koeficientem 0,5.
 • Evropa a USA používaly dlouhou dobu odlišný systém bodování: americký systém přiděloval v každé disciplíně body jen nejlepším 3 závodníkům (do r. 1979), 10 závodníkům (1980-86), nebo 50 % závodníků (od r. 1986), zbytek obdržel nulu; evropský systém boduje všechny pozice
 • Počet členů Australské bumerangové federace se ze 100 v r. 1972 snížil na 56 v r. 1994. V USA byl trend opačný (421 vrhačů v r. 1990, 1167 v r. 1995), v Evropě taktéž.
 • V r. 1996 závodilo na australském národním šampionátu jen 15 dospělých, obdobná situace se opakovala v r. 1997. Naproti tomu národní šampionát USA čítal 62 závodníků, německý 76 a švýcarský 46.
 • Ve vzájemných australsko-amerických týmových kláních získaly více výher USA.

Zdroj - Dimantchev, Georgi: Boomerang Puzzle, BUL, 1998
.
 
 

Reklama