Základní otázky a odpovědi

1. května 2009 v 19:37 | bumerang


1) Síla větru a výška letu bumerangu, vzestupné a sestupné proudy
 • U země fouká méně - v silném větru se proto snaž docílit přízemního letu.
 • Pro disciplínu Doba letu (MTA) jsou důležité vzestupné a sestupné proudy vzduchu. Vzestupné se vyskytují převážně nad velkou travnatou plochou (posekanou), rozlehlou asfaltovou / betonovou plochou apod. Zřetelným indikátorem vzestupných proudů je kroužení dravce v bezvětří nad dotyčnou plochou. Sestupné proudy se vyskytují nad vodní plochou, lesem, vysokou trávou a podobně.
2) Chování vzduchu / větru vůči bumerangu letícímu skrz něj
 • Bumerang má horní plochu křídla vyklenutou a spodní plochou (viz obr.) To znamená, že proud vzduchu běžící horem (proti směru letu bumerangu) musí urazit větší vzdálenost než proud běžící pod křídlem. Jinými slovy, nad křídlem vzniká nižší tlak než pod křídlem a tak je křídlo nadlehčováno (vztlaková síla).
 • Čím hladší je povrch křídla, tím méně ho odpor vzduchu brzdí.
 • Rostoucí úhel náběhu (viz obr.) zvyšuje výslednou vztlakovou sílu působící na křídlo, ale jen po určitou mez (kritický úhel náběhu), kdy už za křídlem vzniká příliš mnoho turbulence a ta křídlo zastaví. S růstem úhlu náběhu roste také požadavek na sílu hodu.
Positive Angle of Attack (PAO) = kladný úhel náběhu
Negative Angle of Attack (NAO) = záporný úhel náběhu

3) Jak to, že bumerang v letu zatáčí?
 • Je to podobný jev, jako když na jízdním kole zatočíš tím, že se nakloníš do strany. U rotujícího tělesa totiž platí, že působíš-li na něj silou v bodě A (tj. naklápíš ho, viz obr.), účinek se projeví o ¼ otáčky dále v bodě B (tj. kolo se stočí do strany, místo aby s sebou praštilo na bok).
 • Protože tento fyzikální jev je u bumerangů nejčastěji zmiňovaný, uvedu tu i jeho odborný název: gyroskopická precese.
 • Bumerang místo bicyklisty postupně naklání do strany vztlak na křídle v horní poloze, protože je vyšší než vztlak na křídle v dolní poloze. Vyšší je proto, že dolní křídlo rotuje po směru větru a tedy překonává menší odpor vzduchu a proto produkuje menší vztlak, zatímco horní křídlo rotuje proti směru větru. Viz obr.
 • Čím těžší je bumerang, tím dále doletí (jsi-li schopen ho pořádně hodit), protože tím déle trvá, než naklápěcí síla získá převahu a bumerangem otočí.
4) Proč se většina bumerangů nemůže házet vodorovně od pasu?
 • Lze odvodit z otázky č. 3 výše, jen tentokrát bumerang neletí ve svislé poloze, ale ve vodorovné. Tj. bod A (viz obr. výše) je nyní na pravém kraji rotačního kotouče, bod B tedy na předním kraji (o ¼ otáčky dál) a bumerang se namísto zatáčení do strany bude zvedat kolmo vzhůru.
 • Výjimkou, která se hází téměř (!) vodorovně, jsou speciální bumerangy pro disciplínu Hod do dálky (Long Distance, LD) - jsou stavěny na to, aby dolétly i přes 200 m daleko (a ještě se vrátily) a mají tedy dost odlišnou konstrukci.
5) Jak to, že bumerang na konci letu nespadne, ale pomalu se snáší jako vrtulník?
 • Protože rotující těleso má snahu udržet si energii, jaká mu na počátku (při odhodu) byla udělena.
 • Tím, jak bumerangu během letu postupně ubývá dopředná síla, kompenzuje tento úbytek zvyšováním rychlosti rotace. Tak narůstá jeho schopnost udržet se na vzduchovém polštáři a proto klesá pomalu.
6) Vrací se bumerang do rukou i s uloveným zvířetem? :-)
 • Samozřejmě že ne, protože nárazem ztratí bumerang rotaci a změní směr letu.
 • Pozn.: Austrálci k lovu používali hlavně nevracející se vrhací zbraň zvanou kylie.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama